Från den 1 juli 2019 har vi en ny resebyrå – affärsresebyrån Egencia.

Behöver du boka en resa så kan du antingen göra det själv via Egencia eller kontakta institutions administration som kan bokar resan åt dig. Innan resan bokas ska den vara godkänd av prefekt/motsvarande.

De resenärsprofiler som skapats i BCD Travels databas förs INTE över till Egencia. Resenärsprofiler skapas via en HR-fil som förs över från Stockholms universitet till Egencia varje natt. Det är därmed viktigt att man uppdaterar sin profil med det namn som står angivet i passet. Ange också arbetstelefonnummer och mobilnummer så att Egencia kan nå ut med viktig information i händelse av oförutsedda händelser. 

För att komma åt din profil loggar du in med ditt universitetskonto via: boka resor ONLINE