• Kvitton ska inte vara äldre än 3 månader.
  • Kvittot måste innehålla uppgifter om moms.
  • Vid autogiro ska friskvårdsintyg/betalningsintyg som är underskrivet av representant för anläggningen lämnas eller kopia av avtal samt kontoutdrag för de tre senaste inbetalningarna. Om avtalet gäller för flera år behöver kopia lämnas som underlag till varje friskvårdsersättning.
  • Det är inte OK med friskvårdsersättning för familjekort enligt Skatteverket.
  • För att få friskvårdsersättning för rätt år måste kvittot lämnas in senast den 1:a december.
  • Kvitton som lämnas in efter det datumet avräknas från kommande års friskvårdspeng.
  • Du ska vara anställd helt kalenderår för att få ersättning med 1 500 kr, inklusive personalgym.
  • Avgiften till personalgymmet reducerar institutionen från totalbeloppet.
  • Du lämnar friskvårdsansökan till administrativ chef med originalkvitto som ska tejpas runt med arkivtejp på friskvårdsersättningsblanketten. Den administrativa chefen ser till att det attesteras av prefekt/motsvarande och skickas till lönesektionen.