Alla anställda ska i Primula registrera att de tagit del av föreskrifterna för bisysslor inom Stockholms universitet. Anställda lärare/forskare ska fortlöpande anmäla bisysslor på eget initiativ och de som inte har någon bisyssla ska intyga detta årligen. Teknisk/administrativ personal är endast skyldiga att redovisa bisyssla om arbetsgivaren begär det.

Med bisyssla menas i princip all verksamhet vid sidan av ditt arbete, som inte anses ligga inom privatlivets sfär. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.