Tilldelning av timmar för undervisnings- och forskningspersonal finns i schabloner för arbetstidsberäkning för Institutionen för arkeologi och antikens kultur.