Återkallande av ledighet ska begäras på blankett "Ledighetsansökan" (SU 9031). Detta gäller alla former av beviljad ledighet, vare sig det rör sig om semester, föräldraledighet, VAB, tjänstledighet etc. Gör så här:

1. Stäm av med din närmaste chef om du vill återkalla ledighet.

2. Fyll i blanketten och lämna sedan in den till institutionens administrativa chef.