Krishantering & säkerhet

Krishanteringsplan vid Institutionen

Denna plan gäller omedelbara omhändertaganden av en eller flera personer i kris samt eventuellt efterföljande professionella insatser.

Säkerhet & krishantering vid Stockholms universitet

Information från Stockholms universitet. Här hittar du bland annat "checklistor" för hur du ska gå till väga vid hot, olyckor och kriser samt viktiga telefonnummer.

Universitetets stöd vid hot och hat

Väktarstöd, samtal och hjälp med polisanmälan. Det är något av det Stockholms universitet kan erbjuda som stöd till anställda som utsätts för hot eller andra trakasserier.

Om utrymningslarmet

När utrymningslarmet ljuder ska alla lämna byggnaden och bege sig till återsamlingsplatsen. Återsamlingsplatsen är förbi Botan, på gräsmattan med ekarna nedanför växthusen till vänster om vägen ned mot Roslagsbanan. När man lämnar byggnaden så ska det vara med inställningen att man inte kommer att kunna gå tillbaka igen.

KONTAKT

Prefekt
Astri Muren
e-post: prefekten@ark.su.se
Tel: 08-16 32 13

Postadress
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm
(lastkaj finns)

Fakturaadress
Stockholms universitet
108 Arkeologi och antikens kultur
Box 50741
20270 Malmö
(för utländska leverantörer gäller dock postadressen)

Information om larm