Verksamhetsberättelse
 
 

Numismatiska Forskningsgruppens verksamhetsberättelse ges ut varje år. Förutom en redogörelse för verksamheten under året innehåller den en temaartikel och (t.o.m. 2003) en förkortad version av en av årets studentuppsatser. Temaartiklarna behandlar forskningshistoriken (1992/1993-1997) resp. myntfynd i olika landskap (1998-).

Verksamhetsberättelserna trycktes t.o.m. 2003, därefter kommer de enbart att läggas ut som PDF-filer på hemsidan. Även alla tryckta årgångar kan laddas ner från hemsidan i form av PDF-filer, som kan skrivas ut av alla intresserade.
1988-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
* Forskningshistorik 1500-t-1800-t början
1993-1994
* Forskningshistorik 1800-t mitt
* Eik Magnussons myntning i Lund 1357-1359
1994-1995
* Forskningshistorik 1800-t slut
* Magnus Erikssons myntning 1340-1354
1996
* Forskningshistorik 1900-t början
* Norge eller Sverige? Brakteater från 1300-talets mitt
1997
* Forskningshistorik ca 1925-1950
* Medeltida baltiska mynt i svenska fynd
1998
* Myntfynd i Västergötland
* Från Samarqand till Stora Sojdeby
1999
* Myntfynd i Halland
* Myntfynden från Naverstads kyrka
2000
* Myntfynd i Södermanland
* Otto-Adelheid-Pfennige
2001
* Myntfynd på Öland
* Hertig Johans av Östergötland myntning 1612-1618
2002
* Myntfynd i Västmanland
* Myntningen i Lund 1146-1241
2003
* Myntfynd i Småland
* Jordfunna islamiska mynt - vunna projektresultat
2004
* Myntfynd i Dalarna
2005
* Myntfynd i Lappland, Norrbotten och Västerbotten
2006
* Myntfynd i Skåne I
2007
* Myntfynd i Skåne II