Preface by Birgit Arrhenius

Preface (28 Kb)

 

Birgit Arrhenius & Kerstin Lidén
Fisksoppa eller vegetarisk gröt?
Diskussion kring matreseterna från Tybrind Vig

LA3.Arrhenius&Liden (1929 Kb)

 

Ann-Marie Hansson
Vegetationshistorisk studie från övergången bronsålder-järnålder vid Oakbank crannog, Skottland

LA3.Hansson (2499 Kb)

 

Birgitta M. Johansson & Jozef Saers
Försök att bedöma järnåldershusens funktion med utgångspunkt från benmaterialet
En jämförande studie av boplatsmaterial från Vallhagar

LA3.Johansson.Saers (1209 Kb)

 

Michael Olausson
Ett uppländskt grophus från äldre järnålder

LA3.Olausson (4814 Kb)

 

Lena Holmquist Olausson
Preliminär redogörelse för 1987 års undersökningar i Birkas stadsvall

LA3.Holmquist (685 Kb)

 

Erik Sperber
The find from Bandelunde, Gotland:
150 weights belonging to an islamic weight system

LA3.Sperber (3010 Kb)

 

Gertrud Grenander Nyberg
Textilredskap av trä i det tyska Elisenhoffyndet från vikingatiden

LA3.Grenander.Nyberg (4655 Kb)

 

Birgit Arrhenius
Knives from Eketorp
An evidence of growing influence of the centralized production from medieval town communities

LA3.Arrhenius (1903 Kb)