Vikingatida sköldar. Ting, bild och text som associativt fält.

Extern granskare: Fredrik Ekengren, Lunds universitet.