Medeltida trädgårdskultur.

Extern granskare Christina Rosén, Statens historiska museer.