Presentation av nya avhandlingsprojekt: Fredrik Lundström: Lithic weapons and tools, samt Zoe Pochon: Virus based diseases in prehistory?