Fredrik Hallgren och Nathalie Hinders, Stiftelsen kulturmiljövård: Torvtäktad stenålder. Om nyfunna men hotade stenåldersboplatser med välbevarat organiskt fyndmaterial i Dagmoss, Ötergörland.
PM 2021-03-10 (81 Kb)