Fredagen den 24 augusti, kl 13-16
Öppet hus på plan 1, med anledning av att Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet firar 50-årsjubileum

Onsdagen den 12 september, kl. 15-17
Kerstin Odebäck: Vikingatidens mångtydiga sköldar

Onsdagen den 26 september, kl. 15-17
Iphigenia Tournavitou, University of Thessaly, Volos: Ritual Pyres in Minoan Peak Sanctuaries. The Real Story

Torsdagen den 27 september, kl. 10‐12 (obs dagen och tiden!)
Ilga Zagorska, University of Latvia, Riga (hedersdoktor vid Stockholms universitet 2018):
Zvejnieki – five millennia of use and 50 years of research

Onsdagen den 3 oktober, kl. 15-17
Presentationer av nystartade avhandlingsarbeten: Marieke Aalders: Growing up on Gotland – A bioarchaeological approach to Viking Age childhood

Crista Wathen: Development and application of sample preparation methods for analyzing contaminated samples for 87Sr/86Sr

Onsdagen den 10 oktober, kl. 15-17
Ola Magnell, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lund: Hästarna från Stanstorp – kult och hästar under yngre järnålder belyst utifrån en boplats i området kring Uppåka

Onsdagen den 17 oktober, kl. 16-18, Storgatan 41 (obs tiden och platsen!)
Studiebesök på Vitterhetsakademiens bibliotek, med bland annat visning av Raritetskammaren

Onsdagen den 24 oktober, kl. 15-17
Maria Oen, Institutionen för kultur och estetik, Stockholm: Plats och sanning: Heliga Birgittas resa till Jerusalem, 1372

Onsdagen den 31 oktober, kl. 15-17
Barbara Wohlfarht och Fredrik Schenk, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholm: Quantified lateglacial summer tempertaures in southernmost Scandinavia – climate model – proxy data comparisons

Onsdagen den 7 november, kl. 15-17
Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet: Digital arkeologisk process – nya verktyg, arkiv och register för Sveriges arkeologer

Onsdagen den 14 november, kl. 15-17
Viacheslav Kuleshov: Scripts of power, images of authority. On some historically important coin groups from Central Asia, Transcaucasia and Eastern Europe in Viking-Age Sweden

Fredagen den 16 november, kl 10, fd Botans hörsal
Anna Sörman disputerar på avhandlingen Gjutningens arenor. Metallhantverkets rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern. Opponent: Christopher Prescott, Rom/Oslo

Onsdagen den 21 november, kl. 15-17
Eugene Costello: The Adaptability of Farming Communities in 'Peripheral' Upland Environments of Northern Europe, AD1350-1850

Onsdagen den 28 november, kl. 15-17
Masa Dizdar: Non-Greek Attributes in Greek (Attic) Vase Painting

Onsdagen den 5 december, kl. 15-17
Jes Wienberg, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lund: Världsarv och modernitet – ett bokprojekt

Måndagen den 10 december, kl 15-17, sal 435 (Obs dag och plats!)
Matthew Jenkins, York: London in Pieces: Archaeological Biographies in the Georgian Capital

Onsdagen den 12 december, kl. 15-17
Elin Ahlin Sundman, Háskóli Íslands, Reykjavík: Maskuliniteter och kroppar i medeltida klostermiljöer i Norden