Frigivningsinskrifter i det klassiska och hellenistiska Grekland - varför fanns de i helgedomar?