Anna Foka från Uppsala universitet är projektledare för Digital Humanities och kommer att berätta om arbete: Mapping Pausanias’s Greece: A Digital Periegesis