Vår forskare Ann-Louise Schallin berättar som sitt projekt: Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext