Tisd 4/2
Martina Björk, Lunds universitet

Myten om Aristaeus och Orpheus: det gåtfulla slutet i Vergilius Georgica

 

Tisd 18/2
Irene Salvo, University of Göttingen / University of Exeter
Cult associations, Religious Education and Cognition in the Hellenistic period

 

Tisd 3/3
Georgia Galani, SU
Avhandlingsseminarium

 

Fred 27/3
Adam Lindhagen, Riksantikvaren, Oslo
Förstörelse av kulturminnen i väpnad konflikt - en fråga om identiteter

 

Tisd 14/4
Anna Foka, Uppsala universitet - INSTÄLLT!
Mapping Pausanias’s Greece: A Digital Periegesis               

 

Tisd 28/4
Ann-Louise Schallin, SU - INSTÄLLT!
Ritual Ceremonies/Ceremonial Space in Cycladic Late Bronze Age Towns

 

Onsd 29/4 (kl 15), plan 3 - INSTÄLLT!
Johan Vekselius, SU
En populismens historia i antikens Rom: plebs, popularer, populus

 

Tisd 5/5
Kristian Göransson, GU - INSTÄLLT!
Contact and Conflict: The Greeks in Ancient Cyrenaica. Presentation av ett nytt RJ-projekt vid Svenska Institutet i Athen

 

Tisd 12/5 - INSTÄLLT!
Åke Engsheden, SU
TBA

 

Tisd 19/5
Malcolm af Donner, SU
Presentation av masteruppsats

 

Tis 26/5 - INSTÄLLT!
Panagiotis Tselekas, Aristotle University of Thessaloniki
Gold Coinages in Athens and Sparta during the 5th and 4th centuries BCE

 

Torsd 4/6 Obs!
Eva Wahlberg Sandberg
Avhandlingsseminarium