Styrelsen består av följande:

Ordförande: Anne-Marijn van Spelde
Vice Ordf.: Romain Mougenot
Sekreterare: Georgia Galani
Kassör: Crista Wathen

Övriga ledamöter:

Helena Günther
Anna Jelicic
Masa Dizdar
Bettina Stolle
Mirja Arnshav
Markus Fjellström
Therese Paulson