Enligt rektors beslut måste numera alla avhandlingar ha ett enhetligt omslag, spikblad och inlaga, vilka ska följa fastställda mallar. Avhandlingen ska tryckas vid antingen PrintCenter (i Södra husen, B2) eller något av de åtta tryckerier som universitetet slutit ramavtal med. Inga andra tryckerier får användas.

Utöver trycket finns en mängd saker att tänka på, t.ex. tid och plats för disputation, opponent, betygsnämnd, spikning (tre veckor innan disputation, även elektroniskt) samt leverans av pliktexen av avhandlingen. Mer om detta kan du läsa i fakultetens regler och riktlinjer för disputationer (finns även på engelska), samt på universitetets centrala sidor om disputation