Finansierad av Vetenskapsrådet.

Projektledare: Andreas Winkler