Finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektledare: Gunilla Eriksson