Finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Projektledare: Magnus Odebäck Ljunge