Finansierad av Formas.

Projektledare: Christina Fredengren