Projektet vill belysa uppfattningar om och användning av mynt och pengar inom medeltidens samhälle och religiösa tänkande. Fokus ligger på människors interaktion med religion, språk, ekonomi samt med sin materiella och fysiska omgivning såsom mynt och kyrkorummet.

Forskningsprojektet finansieras av Norges forskningsråd (projektledare: professor Svein H. Gullbekk från Oslo universitet och Kulturhistorisk Museum) och sammanför forskare inom Antropologi, Arkeologi, Historia, Lingvistik, Numismatik, Religionshistoria och Teologi, från Danmark, Finland, Island, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Projektets resultat publiceras bland annat som monografier och antologier i serien Religion and Money in the Middle Ages (Ashgate).

Från Stockholms universitet ingår forskare från enheterna för arkeologi och numismatik: docent Nanouschka Burström, doktorand Frédéric Elfver, Fil. Mag. Eeva Jonsson samt professor Kenneth Jonsson.

Projektbeskrivning: http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/

Projektets blogg: http://www.khm.uio.no/english/research/projects/religion-and-money/religion-and-money-blog/

Artiklar på nätet:

http://www.dagen.no/Nyheter/kirkehistorie/%C2%ABEnkens-skjerv%C2%BB-ble-modell-for-kvinnenes-pengegaver-290282

http://www.dagen.no/Nyheter/middelalder/Gravde-fram-ukjent-kirkehistorie-290280

Projektets publikationsserie: https://www.routledge.com/series/ASHSER-4037