Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet i samarbete med Uppsala universitet.

www.theatlas.se