Fynden har en enorm forskningspotential och är speciellt rika under vikingatid, medeltid och äldre nyare tid (800-1700). Under vikingatiden är myntmaterialet mycket internationellt med över 100.000 tyska mynt, mer än 80.000 islamiska, samt mer än 41.000 engelska. Fynden med mynt från dessa områden är rikare än fynden i myntens ursprungsländer. Dessutom finns mynt från ytterligare ett stort antal länder och områden.

Forskningen avser dels en materialpublicering som sker inom CNS-projektet, där hittills 57.000 av totalt 252.000 mynt har publicerats, dels analyser av mynten från enskilda områden. Myntningen i Tyskland är dåligt utforskad under denna tid och därför är den ett prioriterat område. Forskningens sker främst genom studentuppsatser som var och en behandlar myntningen vid en eller flera myntorter. Resultaten har skapats en helt ny bild av myntningens utveckling i Tyskland under perioden ca 975-1100.

Under medeltiden omfattar fynden, förutom svenska mynt, även mynt från övriga Norden, Baltikum, och norra Tyskland. Forskningen sker även här till stor del med hjälp av studentuppsater och är inriktad på att tolka hur, var och i vilken omfattning de olika områdenas mynt cirkulerade i Sverige under olika tider.

Under äldre nyare tid cirkulerade guldmynt och silvermynt i talervalörer som internationella handelsmynt i Norden och de norra delarna av Kontinentaleuropa. Talrarna, olika namn i olika länder (i Sverige daler och från 1604 riksdaler), väger 28-29 g och präglades i stor omfattning ca 1550-1650. De svenska fynden av talrar omfattar mer än 2.600 ex. och preliminära resultat från en pågående inventering av detta material har redan publicerats.

Forskningsresultaten finns tillgängliga på vår hemsida. Där kan man också ladda ner vår tidskrift Myntstudier som kommit ut sedan 2003.