CEK:s forskning

Forskning vid Centrum för evolutionär kulturforskning

Genom sin exceptionella förmåga till kultur är människan en unik varelse. Det betyder att hon i jämförelse med andra arter besitter en ojämförligt stor förmåga att, med ett ständigt utnyttjande av sina genetiska förutsättningar, både finna nya lösningar på sina problem och, med den avsiktliga inlärningen som redskap, föra sina lösningar vidare.

Forskare vill hitta det unikt mänskliga

Under ledning av Magnus Enquist ska en tvärvetenskaplig forskargrupp i projektet ”Evolutionary Transitions in Humans - From Nature to Culture” försöka hitta det unika som gjort oss till människor.

KONTAKT

Centrum för evolutionär kulturforskning - CEK

Föreståndare
Professor Magnus Enquist
Telefon: 08-16 40 55
E-post: magnus.enquist@intercult.su.se

Besöksadress
Wallenberglaboratoriet
Lilla Frescativägen 7
114 18 Stockholm

Hitta till oss | Stockholms lokaltrafik

Läs mer om CEK:s spelexperiment

Länk till spelexperiment

Öppna seminarier

CEK:s seminarier