Institutionen ger ut publikationer inom fyra ämnen:

Antikens kultur och samhällsliv.

Arkeologi med numismatik.

Arkeologi med laborativ analys (laborativ arkeologi)

Osteoarkeologi.

Under ämnesrubrikerna finns mer information om publikationer vid våra enheter.

 

Beställningar

Vid beställningar av böcker och uppsatser - kontakta:

Anne Hofmann
anne.hofmann@su.se