Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Upprop/Kursstart HT 2015

Kandidatprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi - måndag 31 augusti, klockan 12-14, seminarierum 334, plan 3.
Kandidatprogram i arkeologi, inriktning Antikens kultur och samhällsliv, måndag 31 augusti, klockan 10-12, seminarierum 435, plan 4.
Arkeologi I, måndag 31 augusti, klockan 9-11, seminarierum 334, plan 3.
Arkeologi kandidatkurs, måndag 31 augusti, klockan 14.15-16.15, seminarierum 334, plan 3.
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs, tisdag 1 september, klockan 10-12, seminarierum 435, plan 4.
Romerska kejsare, onsdag 2 september, klockan 17.30-20.00, seminarierum 435, plan 4.
Stockholm före Stockholm, torsdag 3 september, klockan 18-20, seminarierum 334, plan 3.
Från fynd till föremål, tisdag 1 september, klockan 18-20, seminarierum 231, plan 2.
Laborativ arkeologi kandidatkurs, onsdag 2 september, klockan 10-11, seminarierum 231, plan 2.
Masterprogram i arkeologi, introduktionskurs, tisdag 1 september, klockan 10-12.
Introduktionskurs i Osteoarkeologi, torsdag 3 september, klockan 17.30-20, plan 1.

 


 

Tid för forntid

Tid för forntid

Öppna populärvetenskapliga föreläsningar vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur

nordictag2014

XIV Nordic TAG 2014

The XIV Nordic TAG conference took place at Stockholm University 22-26 April 2014, hosted by the Department of Archaeology and Classical studies.

Forskarskolan i kulturhistoriska studier

Bildpuff med länk till FoKults sajt.

Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag

Auxilia - analys- och konserveringsuppdrag

Internt

Internt
Information om larm