Forskare/Lärare

Ordinarie
Kerstin Lidén, Prefekt, ordförande
Mats Burström, stf Prefekt
Lena Sjögren,  föreståndare Antikens kultur och samhällsliv
Fredrik Fahlander
Lena Holmquist
Torun Zachrisson
Suppleanter
Anna Kjellström
Jan Storå

T/A personal

Ordinarie
Maria Wojnar-Johansson
Suppleant
Maria Lowe Fri

Studentrepresentanter

Ordinarie, doktorander
Markus Fjällström
Suppleant, doktorander
Florent Audy

Ordinarie, studenter
Karin Kaldhussater Lindboe
Suppleant, studenter
Nickolas Adlerburg