Per Nilsson disputerar den 29 september, kl 13-ca 15.

Avhandlingens titel: Brukade bilder – södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

Opponent: Anders Gustafsson, Göteborgs universitet.

Lokal: Hörsalen i gamla Botan, Lilla Frescativägen 5.