8 febr, kl. 15-17, plan 3
Mats Burström, Stockholm: Artefaktiska minnen. Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland 1940-1953.

PM för forskarseminariet finns på Forskarseminarier Arkeologi, VT 2012.