Anna Röst disputerar torsdagen den 15 december kl. 13.00.

Avhandlingens titel: Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000-300 f Kr

Opponent: Peter Skoglund, Göteborg

Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.