Kenneth Svensson, Arkeologikonsult AB: Utgrävningarna vid Slussen och dess speciella utmaningar och förutsättningar.