Den jämtländska fjällvärlden från stenålder till i dag – en studie av tolkningsföreträden.