Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

 

Onsdag 6 september, kl 15-17

Mats Burström: Barlast – massor med historia.

 

Onsdag 13 september, kl 15-17

Damien Huffer: You Can Buy That?!: Supply, Demand and Authenticity in the Human Remains Trade.

 

Onsdag 20 september, kl 15-17

Slutseminarium för Sara Gummesson: Mesolithic Bone Studies – nuancing patterns of human activity through taphonomic analysis and bone craft.

Extern granskare: Jan Apel, Lunds universitet.

 

Onsdag 27 september, kl 15-17

Anders Hansson: Den jämtländska fjällvärlden från stenålder till i dag – en studie av tolkningsföreträden.

 

Fredag 29 september, kl 13-ca 15, Hörsalen i gamla Botan, Lilla Frescativägen 5

Per Nilsson disputerar på avhandlingen Brukade bilder – södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv.

Opponent Anders Gustafsson, Göteborgs universitet.

 

Onsdag 4 oktober, kl 15-17

Tim Flohr Sørensen, Københavns Universitet: Who the Devil Can Endure It? Archaeology, Science and the Fact Fetish.

 

Onsdag 11 oktober, kl 15-17

Kenneth Svensson, Arkeologikonsult AB: Utgrävningarna vid Slussen och dess speciella utmaningar och förutsättningar.

 

Onsdag 18 oktober, kl 15-17

Slutseminarium för Ayca Wärja: Anatolia to Scandinavia: Demographic transitions and temporal dynamics of the middle and younger Stone Age.

Extern granskare: Hannes Schroeder, Statens Naturhistoriske Museum, Köpenhamn.

 

Torsdag 19 oktober, kl 10-12

Frans Theuws, Universitetet i Leiden: The post-Roman recovery of Northwestern Europe.

 

Onsdagen 25 oktober

Inget seminarium på grund av exkursion till Kreta.

 

Onsdag 1 november, kl 15-17

Slutseminarium för Vasiliki Papakosta: Early pottery use among hunter-gatherers around the Baltic.

Extern granskare Fredrik Hallgren, Stiftelsen Kulturmiljövård.

 

Onsdag 8 november, kl 15-17

Vesa-Pekka Herva, Uleåborgs universitet: Haunting presences of WW2 heritage in Finnish Lapland.

 

Fredag 10 november kl. 13-ca 15, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Linn Eikje disputerar på avhandlingen Mynt er hva mynt gjør – en analyse av norske mynter på 1100-tallet: produksjons, sirkulasjon og bruk.

Opponent Henrik Klackenberg, Riksarkivet.

 

Onsdag 15 november, kl 15-17

Jonas Paulsson, Kulturgeografiska Landskapsundersökningar HB: Metalldetektering och arkeologi – exemplet Åhus.

 

Onsdag 22 november, kl 15-17

Slutseminarium för Linda Qviström: Rum utan utsikt. Fönster, ljus och mörker i medeltida byggnader.​

Extern granskare: Georg Haggrén, Helsingfors universitet.

 

Onsdag 29 november, kl 15-17

Slutseminarium för Eva Wahlberg Sandberg: Galen's view on childhood health.

Extern granskare: Meddelas senare

 

Onsdag 6 december, kl 15-17

Þóra Pétursdóttir, Universitetet i Tromsø – Norges arktiska universitet: Drifting: Intertidal Archaeology.

 

Fredag 8 december, kl 13-ca 15, Hörsalen i gamla Botan,
Lilla Frescativägen 5

Anna Sörman disputerar på avhandlingen: Hantverkets arenor. Bronsgjutningens rumsliga, sociala och politiska organisation i södra Skandinavien under bronsåldern.

Opponent Christopher Prescott, Norska institutet i Rom.

 

Onsdag 13 december, kl 15-17

Jesper Blid: Temple builders, building contracts, and dissemination of ideas in visual environment in Classical Antiquity.

 

Välkomna!

Mats Burström, László Bartosiewicz, Kenneth Jonsson, Kerstin Lidén, Lena Sjögren