Arkeologi

Forskarseminarier Arkeologi, VT 2017

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, om inget annat anges

Forskarseminarier Arkeologi, HT 2016

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Forskarseminarier Arkeologi, HT 2015

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Forskarseminarier Arkeologi, VT 2015

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Forskarseminarier Arkeologi, HT 2014

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

Forskarseminarier Arkeologi, VT 2014

Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.

KONTAKT

Prefekt:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@arklab.su.se
Tel: 08-16 29 48

Ämnesansvarig Antiken:
Arja Karivieri
e-post: arja.karivieri@antiken.su.se

Ämnesansvarig Arkeologi:
Anders Andrén
e-post: anders.andren@ark.su.se
 
Ämnesansvarig Laborativ arkeologi:
Kerstin Lidén
e-post: kerstin.liden@afl.su.se

Ämnesansvarig Osteoarkeologi:
László Bartosiewicz
e-post: laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se

Studierektor, forskarutbildning:
Mats Burström
e-post: mats.burstrom@ark.su.se
Tel: 08-16 2095 

Stockholms universitetsbibliotek