Virtues for freedmen – a question of masculinity?/Dygder för frigivna – en fråga om maskulinitet?