Våra utbildningar

Alla våra utbildningar

Institutionen har utbildning inom fyra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Arkeologi med laborativ analys, Osteoarkeologi

Hitta schema och litteraturlista för din kurs

Varje kurs har en egen sida där du hittar information om kursen samt schema, kurslitteratur och kursplan.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Dagens schema liten