Arkeologi är ämnet där du studerar människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningar samt andra spår som belyser mänsklig aktivitet, främst i Nordeuropa men även i andra delar av världen. Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne som utforskar olika sidor av mänskligt liv och arbete. Genom den breda humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga inriktningen är arkeologin starkt beroende av en allmän teoribildning, som du får möta redan i grundkursen. I utbildningen ingår praktiska moment, såsom utgrävningar, museibesök och exkursioner. På avancerad nivå. kan du välja att fortsätta att läsa allmän arkeologi, ostearkeologi eller laborativ arkeologi.


Undervisning sker på tre nivåer: grundnivå (kandidatexamen), avancerad nivå (masterexamen) och forskarnivå. På grundnivå ligger kurserna Arkeologi I, II,  Kanditatkurs och Arkeologiska fält på vardera en termin. För att fortsätta till masterprogrammet krävs poäng motsvarande en kandidatexamen.