Utbildningen leder fram till kandidatexamen med studiegång mot antingen Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv eller Laborativ arkeologi.
Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Den första terminen om 30 hp består av kursen Arkeologi I eller Antikens kultur och samhällsliv I.

För dem som läser studiegång Arkeologi är Arkeologi I och II och Antikens kultur och samhällsliv I obligatoriskt.

För dem som läser studiegång Antikens kultur och samhällsliv är Antikens kultur och samhällsiv I och II och Arkeologi I obligatoriskt.

Övriga kurser väljs i samråd med handledare liksom inriktningen för kandidatkursen, 30 hp. Det är även möjligt att under den fjärde terminen läsa Osteoarkeologi I, 30 hp, som ger behörighet att studera vidare på msterprogrammet i arkeologi med osteoarkeologisk inriktning.

Studenter som valt studiegång Arkeologi läser under sjätte terminen kursen Arkeologiska Fält, där en fältkurs på 15 hp ingår.

 För studenter som valt studiegång Antikens kultur och samhällsliv innebär sjätte terminens studier ytterligare fördjupning inom ämnet.

Alla kurser inom programmet söker du på antagning.se inför varje termin.