Antikens kultur och samhällsliv är ett tvärvetenskapligt ämne med syfte att skapa en helhetsbild av livet i de antika kulturerna kring Medelhavet, med fokus på Grekland och Italien. Ämnet täcker ett kronologiskt spann från förhistorisk tid fram till Romarrikets fall, ca 500 e.Kr. Vi studerar arkeologiska föremål och antika texter för att få kunskap om olika delar av de antika samhällena, t.ex. politik, ekonomi, religion, litteratur, filosofi, konst och arkitektur.
Antikens kultur och samhällsliv belyser företeelser och ideologier som har sina rötter i antiken, såsom demokrati, diktatur och etnicitet, och som i sin tur har varit centrala för utvecklingen av vårt moderna samhälle. Genom att studera antiken kan du därför förstå och reflektera över din samtid utifrån ett historiskt perspektiv.

På grundnivå studeras de antika kulturerna med en tvärvetenskaplig infallsvinkel. Det innebär att du studerar konstföremål och arkitektur både ur en estetisk synvinkel och utifrån deras funktion i samhället, t.ex. som politiska propagandainstrument och uttryck för sociala värderingar; du studerar antika lämningar som ger kunskap om bosättningsmönster, urbanism och landskapshistoria; du lär dig att kritiskt granska det skriftliga källmaterialet och får verktyg för att kunna analysera historiska företeelser och din samtid.
Kännetecknande för ämnet är också dess internationella karaktär. På avancerad nivå ges möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar i medelhavsområdet och att studera vid de Svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.

Det finns fyra ingångar till antikstudier. Du kan antingen välja Kandidatprogram i arkeologi med Antikens kultur och samhällsliv som huvudämne eller Kandidatprogram i klassiska studier där du kombinerar Antikens kultur och samhällsliv med klassiska språk. Du kan också studera Antikens kultur och samhällsliv en termin i taget (30 hp) och välja tematiska kurser som komplement. Kandidatkursen (30 hp) ger dig behörighet till studier på avancerad nivå.