Osteoarkeologi

Introduktionskurs i Osteoarkeologi

Osteoarkeologi studerar huvudsakligen skelettlämningar efter människor och djur i arkeologiska sammanhang.

Skelettmaterial belyser frågor om levnadsvillkor, hälsa och social dynamik och näringsfång, bosättningsmönster samt människans förhållande till djuren under olika perioder.

Hur levde stenålderns jägare-samlare eller människan i den medeltida staden? Vilken historia berättar skelettfynden?

Du söker kursen på antagning.se

Särskild behörighet:

Arkeologi I, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv I, 30 hp eller motsvarande.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Undervisningen består av online föreläsningar (Zoom) samt, om möjligt, 1-2 övningar med arkeologiska skelettmaterial på plats i Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras online genom deltagande i föreläsningarna (obligatorisk närvaro), skriftliga individuella reflektionsuppgifter om kurslitteraturen som lämnas in inför varje föreläsning och en hemtentamen.

Kursansvarig lärare och examinator:

Jan Storå

Schema

Schema HT20

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Scheman Osteoarkeologi