Laborativ arkeologi

Från fynd till föremål

Ett av arkeologins främsta källmaterial är de fynd som påträffas vid arkeologiska utgrävningar. Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering av arkeologiska föremål. Du får lära dig om framtagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplat till kursen. Kursen vänder sig till både studenter och yrkesverksamma.

Du söker kursen på antagning.se

Särskild behörighet:
Arkeologi II, 30 hp eller Antikens kultur och samhällsliv II, 30 hp eller motsvarande.

Kursintroduktion och registrering äger rum tisdagen den 3 september kl. 18-20, i sal 231 (Wallenberglaboratoriet).

Kursansvarig lärare

Lena Holmquist

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Scheman laborativ arkeologi