Kursansvarig: Nanouschka Myrberg Burström

Kursen ger en översikt över vikingatiden i Norden, ca 800-1100 e.Kr., grundad på arkeologiska och skriftliga källor. Vi studerar politiska, ekonomiska, religiösa och andra samhälleliga och kulturella aspekter av vikingatiden, liksom senare tiders uppfattningar om vikingarna och hur dessa uppfattningar har kommit att användas. Du får också en introduktion till arkeologi och till de källor och metoder vi använder oss av. I kursen ingår en heldagsexkursion till vikingatida platser runt Stockholm.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet. For students with foreign education: completed upper secondary education and English B or equivalent. Exemption is given for Swedish B.

For application go to
university admission or contact studentadm@ark.su.se at the Department of Archaeology and Classical Studies.

For more information in English
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes, 7,5 hp

Schema