Du får fördjupade kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av arkeologiska problemställningar. Dessa kunskaper redovisas i ett större individuellt uppsatsarbete. Vidare får du grundläggande kunskaper om arkeologins roll i dagens samhälle och om arbetsmarknaden. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete.

Kursen ges på höstterminen. Du söker kursen på antagning.se

Särskild behörighet:

Arkeologi II, 30 hp.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020:

Delkurs 1. Problemformulering, analys och tolkning.
Kursansvarig lärare: Jan Apel. Examinator: Anders Carlsson.
Delkursen ges online. Exkursionen genomförs men ges även online för riskgrupper.
Examineras med hemtentamen.

Delkurs 2. Arkeologi och dagens samhälle.
Kursansvarig lärare: Jan Apel. Examinator: Anders Carlsson.
Delkursen ges online.
Examineras med hemtentamen.

Delkurs 3. Examensarbete.
Kursansvarig lärare: Anders Carlsson. Examinatorer: Anders Carlsson och Jan Apel.
Delkursen ges på campus.
Examineras genom kandidatuppsats (examensarbete).

Schema

Schema HT20