Kursen behandlar den antika mytologin ur olika aspekter. Du studerar myter, deras roll i religionen, deras gestaltning i konst och litteratur, mytforskningens teoribildningar och mytens arketypiska användning i antikens vetenskap och litteratur. En viktig aspekt är hur myterna levde vidare och omformades under antiken, hur och varför de överlevde in i den kristna perioden. Du får även studera hur de antika myterna har bevarats till våra dagar, som inspirationskälla för konstnärer och författare.

Kursansvarig lärare

Lena Sjögren (grundnivå)
Ann-Louise Schallin (avancerad nivå)

Schema