Kursens syfte är att ge en introduktion till Greklands arkeologi genom att studera arkeologiska lämningar i sin fysiska kontext i Grekland. Kursen ger en grundläggande förståelse för det antika Greklands arkeologi och omfattar studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit exkursioner företas.

Antalet platser på kursen är mycket begränsad. Kursen ges i samarbete med Svenska Institutet i Athen. Kursen är delvis fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 3 000 kronor från Svenska institutet i Athen för täckande av resekostnader till Grekland.

Platsantalet är begränsat. Kursen är 5 veckor lång och ges under vårterminens andra del. Behörig att söka är den som har 60 hp i något av följande ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Grekiska (antik), Historia, Idéhistoria, Konstvetenskap, Latin, Litteraturvetenskap, Religionshistoria, Ekonomisk historia, Etnologi, Kulturgeografi.

Kursen är inplanerad till veckorna 12-17 2019, men tidsschemat kan komma att korrigeras något. Kursen börjar med koncentrerad undervisning på SU för att sedan förläggas i Aten och kursen avslutas sedan på SU. Boende i Aten ordnas av det svenska institutet i Aten. Vistelsen i Grekland blir ca 12 dagar under denna tid. Mer information om kursen skickas ut inom kort.