Kursen avser att ge insikt och träning i ett vetenskapligt tänkesätt med uppsatsen (15 hp) som studentens första prov på egen forskning med stöd av handledaren.

Övriga 15 hp ägnas åt läsande av speciallitteratur och andra individuella uppgifter (t.ex. opposition på en kollegas uppsats). Under vårterminen försöker vi ordna någon form av arkeologisk utbildning, ofta i regi av institutionen för arkeologi.

Institutionen förmedlar också, där så är möjligt, kontakter till grävningar i utländsk regi. Exkursioner till Medelhavsområdet anordnas i mån av resurser.

Kursansvarig lärare

Lena Sjögren
Ann-Louise Schallin

Schema