På grund av ämnets storlek är kursens syfte att ge en allmän orientering och översikt samt kunskap om grundläggande fakta och terminologi.
I kursen ingår också ett moment som särskilt behandlar antikens källmaterial, där studenten får tillfälle att själv bilda sig en uppfattning om underlaget för vår kunskap genom att läsa inskrifter, analysera texter, identifiera skärvor eller konstverk.

Följande moment ingår:

Östra Medelhavets förhistoria (7.5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.

Arkaiska och klassiska Grekland (7.5 hp) behandlar medelhavsområdets, särskilt Greklands, andliga och materiella liv där även metodstudier kring olika källmaterial från perioden behandlas.

Hellenismen, etrusker och den romerska republiken (7.5 hp). Delkursen omfattar den etruskiska och hellenistiska kulturen och deras kontakt med den romerska världen. Roms historia och utveckling från äldsta tid till republikens slut behandlas också liksom metodstudier kring olika källmaterial.

Romersk kejsartid och senantiken (7.5 hp). Denna delkurs behandlar romersk kejsartid fram till och med senantiken och innefattar bl.a. politisk, social och ekonomisk historia, litteratur och religion. Metodstudier kring olika källmaterial ingår också i delkursen.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och följs av skriftliga prov och inlämningsuppgifter (PM).

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020

Delkurs 1: Östra Medelhavets förhistoria, 7,5 hp
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren
Undervisningen består av både digitala föreläsningar (zoom), samt seminarier och praktiska övningar förlagda till institutionen. Kursen examineras genom en hemtentamen.

Delkurs 2: Arkaiska och klassiska Grekland, 7,5 hp
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin
Vi planerar för att delkurs 2 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift, en skriftlig uppgift och en salstentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt och en hemtentamen kommer ges.

Delkurs 3: Hellenismen, etruskerna och den romerska republiken, 7,5 hp
Kursansvarig: Lena Sjögren
Examinator: Ann-Louise Schallin
Vi planerar för att delkurs 3 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift, två skriftliga uppgifter och en hemtentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.

Delkurs 4: Romersk kejsartid och senantiken, 7,5 hp
Kursansvarig: Ann-Louise Schallin
Examinator: Lena Sjögren
Vi planerar för att delkurs 4 ska bestå av föreläsningar och seminarier förlagda vid institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift och en salstentamen.

Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt och en hemtentamen kommer ges.

 

Schema