Antikens kultur och samhällsliv

Antik keramik i kontext

Kursen behandlar den antika keramikens värld, vad keramiken hade för roll i det antika samhället i Grekland och Romarriket, både i hushållet och i arbetslivet, vilken betydelse den hade som handelsvara för antikens ekonomi, hur man använde keramik i kult och religion.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; under seminarierna studeras specialaspekter, bl a keramikens olika funktioner, verkstädernas organisation, keramik som bildmaterial, skrift på keramik samt vad de skriftliga källorna säger om keramikens värde under antiken.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2020

Examinator: Lena Sjögren
Undervisningen består av både digitala föreläsningar (zoom), samt seminarier och praktiska övningar på institutionen. Kursen examineras genom en muntlig uppgift och hemtentamen.

Kursansvarig lärare

Ann-Louise Schallin

Examinator

Lena Sjögren

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Scheman för antikens kultur och samhällsliv