Antikens kultur och samhällsliv

Antik keramik i kontext

Kursen behandlar den antika keramikens värld, vad keramiken hade för roll i det antika samhället i Grekland och Romarriket, både i hushållet och i arbetslivet, vilken betydelse den hade som handelsvara för antikens ekonomi, hur man använde keramik i kult och religion.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; under seminarierna studeras specialaspekter, bl a keramikens olika funktioner, verkstädernas organisation, keramik som bildmaterial, skrift på keramik samt vad de skriftliga källorna säger om keramikens värde under antiken.

Kursen kommer att ges HT2020. Antagningen öppnar den 16 mars och pågår till den 15 april. För anmälan se www.antagning.se

Kursansvarig lärare

Ann-Louise Schallin

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Scheman för antikens kultur och samhällsliv